Print this page


Bryggen og Hanseatene
x
Schøtstuene i Bergen <br>Foto: Bergen Guide Service
 
Schøtstuene i Bergen
Foto: Bergen Guide Service
 
Varighet: 2 timer

På denne turen vil dere bli nærmere kjent med Bergens hovedattraksjon; Bryggen, samt Hanseatene, de tyske kjøpmennene, som hadde sitt virke her.Guiden vil ha fokus på Verdensarvstedet Bryggen med sine særpregede bygg og spennende historie. Dette er byens historiske hjerte, og et område som har vært åsted for mye spennende aktivitet. Blant annet for Hanseatene som var tyske handelskjøpmenn. Hanseatene har fått navnet etter det gamle høytyske ordet hanse, som betyr gruppe, følge, eller (handels)selskap. Hansaforbundet oppstod på 1200-tallet og hanseatenes hovedhandelsartikler var blant annet tørrfisk.

Handelen sjøveien med de fleste områdene rundt Nordsjøen og Østersjøen vokste kraftig fra 1000-tallet og fram mot 1300, og de tyske hansabyene kom til å dominere handelen med Norge. Det var først og fremst korn, men også øl de tyske kjøpmennene hadde å tilby, og fordi de var så godt organiserte, var de nyttige i eksporten av tørrfisk. Hanseatene bidro sterkt til å utvide markedene for tørrfisken, og denne eksporten betydde mye for hele Kyst-Norge og for Bergen som by var den helt avgjørende.

Bergen (Bjørgvin) ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 og overtok for Trondheim (Nidaros) som hovedstad for Norgesveldet frem til 1299 da denne funksjonen ble flyttet til Oslo. Byen var like fullt Nordens største by på 15-1600-tallet og Norges største by til ut på 1830-tallet, og beholdt posisjonen som landets viktigste handelssentrum og internasjonale by til nyere tid.

På denne guidede turen vil vår guide fortelle om livet på Bryggen på den tiden da de Hanseatiske kjøpmennene dominerte handelen.