Print this page


Pest eller kolera
 
Lepramuseet i det tidligere St Jørgens hospital <br>Foto: Regin Hjertholm
 
Lepramuseet i det tidligere St Jørgens hospital
Foto: Regin Hjertholm
 
Armauer Hansen oppfinner av Lepravaksine <br>Foto: Regin Hjertholm
 
Armauer Hansen oppfinner av Lepravaksine
Foto: Regin Hjertholm
 
Varighet: 2 timer

Katharinahospitalet via badehus til Lepramuseet. Hør om året da 20% av byens innbyggere døde i epidemier.Allerede tidlig på 1200-tallet fikk vi vårt første hospital i Bergen. Dette lå ikke langt fra Holmen hvor kongen hold til. Det var Håkon Håkonson som reiste hospitalet, og det var tidlig ment som pleieanstalt for spedalske. Dette var vanlig i europeisk middelalder – de første hospitalene huset de spedalske, og disse hadde tradisjonelt en sterk tilknytning til kirkerommet. Både kirken og hospitalet ble ødelagt av bybrannen i 1248. Begge ble gjenoppbygd i Vågsbotn under Magnus Håkonson i 1266, ikke så langt unna St. Jørgens hospital i Marken.

St. Jørgens Hospital er Norges eldste stiftelse og en av Skandinavias eldste sykehusinstitusjoner. Siden tidlig på 1400-tallet har hospitalet hatt sin plass i det bergenske bybildet.

Institusjonen har gjennomlevd århundrene med samfunnet omkring, på en måte som en del av det, på en annen måte som en egen by i byen. St. Jørgens Hospital har opplevd både oppgangstider og nedgangstider, berømmelse og glemsel.

Lepramuseet St. Jørgens Hospital er et bevart sykehusmiljø fra 1700-tallet og blant de få bevarte leprasykehus i Nord-Europa. Også en berømt vitenskapelig historie er knyttet til kulturminnet St. Jørgen. Armauer Hansens oppdagelse av leprabasillen i 1873 representerte et gjennombrudd for 1800-tallets lepraforskning, og det norske lepraarbeidet har hatt stor internasjonal betydning også på andre felt.

Den norske leprahistorien er en del av en global historie, om en sykdom som gjennom sitt sterke stigma har ført til utstøtelse og fornedrelse for mange millioner mennesker. Fra omkring 1850 til 1900 var Bergen en internasjonal leprahovedstad, med tre sykehus for spedalske og den største konsentrasjonen av pasienter i Europa.