Print this page

Technical Visits
c
c Technical visit hos Vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune
 
Technical visit hos Vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune
Bergen Guide Service har lang erfaring i å ta hånd om utenlandske delegasjoner som kommer til Norge for å lære om hvordan vi arbeider innen forskjellige fagområder.

Via samarbeidspartnere som Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune, samt en rekke andre private og halvprivate bedrifter, organiserer Study Norway AS besøk for utenlandske studiegrupper. Study Norway AS er et heleid selskap som er underlagt og administrert av Bergen Guide Service.

Formålet er utbytterike og læringsrike besøk av utenlandske delegasjoner hos norske bedrifter innen offentlig og privat sektor.

Blant de mest etterspurte tema finner man blant annet energi, vannkraft, vannverk og kloakkrenseanlegg, skogbruk, trygdeordninger, fruktdyrkning, fiskeoppdrett, beredskap og juss.

Om du har utenlandske samarbeidspartnere som trenger utreisetillatelse fra landet sitt for å besøke bedriften din, kan du ta kontakt med oss for å undersøke mulighetene for å arrangere et møte og besøk innenfor ditt fagområde, som igjen vil bidra til delegasjones søknadsprosess rundt utreisetillatelse!

Mer informasjon får du ved henvendelse til info@bergenguideservice.no