Print this page


Bergen brenner
x
 
 
 
 
I forbindelse med Bergen Brannvesens 150 års jubileum har vi den glede å tilby jubileumsvandringen Bergen Brenner. Vandreturen er et sammarbeid med Bergen Brannvesen og vil blant annet inneholde et besøk på gamle sentrum hovedbrannstasjon.Fra Bergen ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 har byen vært herjet av den ene bybrannen etter den andre. Man regner at Bergen har hatt ca. 30 bybranner i alt. Den største var i 1702 da 85 present av byen ble lagt i aske. Tett trehusbebyggelse, utilstrekkelig slokkevann og vindforhold gjorde sitt. I Magnus Lagabøtes norske bylov av 1276 er gamle norske lover om brannforebygging og -slukking samlet og oppdatert.

På denne vandreturen vil guiden fokusere på hvordan de mange brannene i Bergen har påvirket utformingen av Bergen slik den ser ut i dag.

Gamle sentrum hovedbrannstasjon har en viktig betydning i Bergens brannhistorie. Den karakteristiske røde bygningen i Christies gate sto ferdig i 1888 og arkitekten var Peter Andreas Blix. Som dere vil se var bygningen opprinnelig beregnet på hester. I den gamle stallen står det i dag en imponerende samlig eldre brannbilder og gamle brannvogner.

Allerede i 1916 ble det lagt frem forslag om nybygg men først i 2007 sto den Nye hovedbrannstasjonen ferdig på Nygårdstangen. I dag disponeres den røde bygningen av Bergen Brandkorps historielag og håpet er at den skal bli et brannhistorisk museum.